Písmo a grafika ze samolepících fólií.

Polepy reklamních tabulí, výloh a aut.

Zhotovení pískovacích šablon + pískování skla a pod.